Flera nya kompetensutvecklingsprojekt för Älvdalens företagare och anställda

Affärsutveckling och kompetensutveckling

Omvärlden och arbetsmarknaden förändras ständigt och vi har alla ett behov av att utveckla oss själva och våra företag för att kunna matcha dessa behov.
Affärsutveckling.

Företagsfrämjare och utbildningsföretag erbjuder företagare i Älvdalens kommun ett brett utbud av affärsutvecklingsinsatser. Man kan t ex vända sig till Almi företagspartner Gävle Dala, Kurbits affärsutveckling eller Dalarna Science Park.

Kompetensutveckling

Nu kommer det även ett antal behovsstyrda projekt inom kompetensutveckling. Skillnaden är oftast att den riktar sig till dig som är anställd men självklart kan även arbetsgivare delta i utbildningarna. 
Bakgrunden till det är att regionen har fått mer omställningsmedel för att minska den negativa påverkan av pandemin. Det är också frukten av ett gott arbete från bl a Älvdalens näringslivskontor. Det här är bra, grattis till oss som nu kommer få möjlighet från flera håll att kostnadsfritt kompetensutveckla oss själva.

För att det inte ska bli onödigt förvirrande för deltagarna så träffas projektpersonal varannan vecka i syfte att samordna insatserna och förenkla för deltagarna så gott det går.

Detta blogginlägg syftar till att försöka skapa en överblick av de olika kompetensutvecklingsprojekten som i närtid kommer vara aktuella för företagare och anställda i Älvdalens kommun. Med reservation för felskrivning. Är du nyfiken av ett projekt rekommenderar jag att du hör av dig till projektledaren.


Digitaliseringsprojektet FRAMÅT

Näringslivskontoret i Älvdalen var på tårna i våras, sökte och blev beviljad medel från Europeiska Socialfonden för att vi i Älvdalen ska få möjlighet att kostnadsfritt utbilda oss inom digitalisering. 

Syftet är att göra utbildningsinsatser inom digitalisering för att man som individ bättre ska kunna matcha arbetsmarknadens behov. 
Målgrupp: Projektet vänder sig till anställda och arbetsgivare i företag Älvdalens kommun som arbetar i besöksnäringen och besöksnäringsberoende branscher. 
Mål: 15 kompetenshöjande insatser för totalt 130 deltagare
Projektet befinner sig nu i analysfasen och planerar starta utbildningar från och med 1 dec i år.


Kontaktperson: Projektledare Daniel Nilsson som nås på, daniel.nilsson@alvdalen.se.

Lyftkraft Dalarna

Syfte: Färre personer ska bli arbetslösa till följd av Coronapandemin och att arbetsgivare får bättre möjlighet till kompetensförsörjning genom en breddad rekryteringsbas.
Målgrupp: Varslade, permitterade och varslade anställda i små och medelstora företag i ekonomiskt utsatta branscher. Målgruppen ges sedan möjlighet till Kompetensutvecklingsinsatserna som utgår från individernas behov med syfte att de ska kunna behålla sin nuvarande anställning alternativt stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Just nu pågår analysfasen där man intervjuar deltagare om deras behov.
Projektet Lyftkraft kommer att verka i hela Dalarna men ha sin fysiska placering på Falun Borlänge-regionens kontor i Dalarna Science Park, Borlänge. 
Mål: Kartlägga 2000 individer och aktivera 500 personer i utbilningsinsatser.
Kontaktperson: Ninni Broström, ninni.brostrom@fbregionen.se

Visit Dalarnas Covid-19 omställningsprojekt

Kontaktperson: Projektledare Niclas Johansson, Niclas.johansson@visitdalarna.se
Syfte: Minska den negativa påverkan av Covis-19 för besöksnäringen i Dalarna.

KROK

Kontaktperson: Karin Ljuden, samordnare i projektet gentemot Norra Dalarna , karin.ljuden@alvdalen.se

Målgrupp: Covid-19 drabbade företag i Dalarna exklusive besöksnäringsföretag  

Tidsplan: Start våren 2020 – slut 2022-12-31  

Innehåll: Kompetensutveckling, rådgivning, omställningsstöd och koordination.

KARD NMS

Kontaktperson: peo.sjoberg@iucdalarna.se
Syfte: Möjliggöra kompetensutveckling för dig som är anställd inom industrin. 
Mål: aktivera 150 deltagare i utbildningsinsatser
Målgrupp: anställda i industrin, plåt och stålföretag i norra mellansverige
Innehåll: Utbildningar inom områdena digitalisering / automation och robotisering 

SITE3

Kontaktperson: Projektledare Elisabet Asp Christiansson, elisabet.aspchristiansson@malungsalen.se

Målgrupp: Alla aktörer som verkar i destinationerna Idre, Sälen, Trysil och Engerdal.  

Mål/ Vision: Efter avslutat projekt är SITE-regionen en hållbar, attraktiv och ansvarstagande världsdestination på helår.   

Hållbarhetsarbetet genomsyrar alla processer och ett väl genomtänkt arbete för helårsutveckling har ökat tillväxten i alla SITE-kommuner.   

  

Innehåll: Kompetensutveckling, internationalisering och hållbarhetsfokus. Pga pandemin ligger projektet lågt med internationaliseringsarbetet men fokuserar desto mer på hållbarhet och kompetensutveckling. Bl a hållbarhetscertifiering.  

Tidsplan: Start våren 2020, slut September 2022  


Digilo


Kontaktperson: Sara Hellberg, sara.hellberg@affarskompetens.se

Målgrupp: SME företag i Dalarna och Gävleborg  

Mål: 400 företag, 1000 individer 

Tidsplan: Start 1 aug, genomförandefas start jan 2021 slut dec 2023.  

Innehåll: Kompetensutveckling, digitaliseringslyft. Fysiskt korta utbildningar baseras på 3-4 strategiskt geografiska orter