Ny organisation på Näringslivskontoret

Nu börjar den nya organisationen på näringslivskontoret att ta form.
Karin Hellström, Stefan Linde, Peter Entian, Ingegerd Sundqvist, Agneta Larsson

Vem gör vad på näringslivskontoret?
Stefan Linde - personalansvarig och ytterst ansvarig som kommunchef i Älvdalens kommun.
stefan.linde@alvdalen.se
Karin Hellström - näringslivsansvarig/samordning av näringslivsfrågor i Älvdalens kommun.
karin.hellstrom@alvdalen.se
Peter Entian - turismsamordning, behjälplig med näringslivsfrågor i norra delen av kommunen.
peter@visitidre.se
Ingegerd Sundkvist -  information, stöd/bidrag, kommunantikvarie i Älvdalens kommun.
ingegerd.sundkvist@alvdalen.se
Agneta Larsson - EU-stöd (Leader) konsumentrådgivare, budget och skuld-frågor i Älvdalens kommun.
 agneta.larsson@alvdalen.se

Välkomna att kontakta oss!
Läs mer på vår hemsida www.alvdalen.se/naringsliv