Till Finland med projektet Winnet8

Älvdalen är projektägare till ett stort internationellt projekt som heter Winnet8.
Åtta länder deltar i projektet; Sverige, Finland, Polen, Skottland, Bulgarien, Italien, Portugal och Grekland.
Projektet jobbar för att skapa fler och bättre jobb för kvinnor och att motarbeta den segregerade arbetsmaknaden. Läs mer på http://www.alvdalen.se/sv/Naringsliv/EU-information/Winnet-8/

Söndag till torsdag kommer vi som arbetar med projektet i Älvdalen vara i Seinäjoki, Finland.
Där kommer vi att träffa alla övriga samarbetspartners och diskutera dessa frågor.
Projektet löper fram till 31 december 2011 och skall resultera i Regionala Handlingsplaner i de olika regionerna/länderna som skall påverka EU:s beslut i framtiden i frågorna kring en jämnställd arbetsmarknad.
Läs mer på http://www.winnet8.eu/Carin Nises, project coordinator Winnet8
och Karin Ljudén, financial coordinator Winnet8