Välkommen på Frukostmöte i Älvdalen den 6 april!

Den 6 april bjuder Företagarna i Älvdalen och näringslivskontoret in till frukostmöte i Älvdalen!
Preliminärt program:
- Företagarna i Älvdalen berättar om vad som är på gång.
- Musik-& motorfestivalen - Torbjörn Wallin berättar om sommarens event!
- Älvdalens Utbildningscentrums VD, Erik Björklöf, presenterar verksamheten.
- Nyetablering inom friskvård och hälsa i Älvdalen - presentation av Anna-Karin Jansson och Towe   Kjällberg.
- Gun Höglund från Vuxenutbildningen berättar om nya möjligheter för företagare.
- Arbetsförmedlingen - har Du och Ditt företag behov av ny personal?
- Träffa Dalarna - ett event för att öka inflyttningen till Dalarna presenteras av Helene Persson Grafman, Region Dalarna.
- Årets nyföretagare/Årets företagare - nomineringsförslag.
- Kommunen informerar.
När: 6 april 07:30 - 09:00
Var: Älvdalens Hotell
Har Du frågor?
Kontakta Karin Hellström på karin.hellstrom@alvdalen.se