Vill du vara med och forma dina framtida anställda?

Idag har jag haft besök av Gun Höglund som är rektor på Komvux i Älvdalen.
Gun erbjuder en lärlingsutbildning där företag får möjlighet att ta emot en person under minst 20 veckor eller högst två år.
Det är viktigt att du som företagare kontaktar Gun och berättar om vilka behov du har så att hon kan gå vidare och hitta lärlingar med rätt inriktining.
Är Du intresserad?
Kontakta Gun Höglund på 0251 - 80 453 eller på gun.hoglund@alvdalen.se
Du kan läsa mer på www.alvdalen.se/naringsliv