Företagsbesök på Renbiten i Storsätern

Onsdagen den 20 april besökte näringslivskontoret och Nils-Åke Norman, kommunalråd i Älvdalens kommun företaget Renbiten i Storsätern. Helena Andersson tog emot oss i hennes trädgård och berättade om verksamheten som varit igång sedan 2007. Man startade med butikverksamhet och har sedan utökat med förädling av renprodukter och upplevelser inom samekulturen.
Helena berättade om vilka utmaningar de har med bland annat tillstånd för komersiell verksamhet på fjället från Länsstyrelsen och svårigheter med att skaffa mer mark för att kunna utveckla sin verksamhet.
Framtiden ser ljus ut och det finns en stor efterfrågan på tjänsterna och produkterna de erbjuder men man efterlyser en smidigare hantering från vissa myndigheter.
Radio Dalarna fanns på plats vid vårt besök och diskussioner kring kollektivtrafiken kom upp. Helena efterfrågar fler bussturer för att barnen skall kunna pendla till och från skolan på ett bättre sätt.


När vi lämnade Renbiten kom två masajer på besök. Helena skulle tända en eld i kåtan och bjuda på samiska specialiteter. Besökare från hela världen kommer till Renbiten och Storsätern för att få ta del av det kulturarv Helena och hennes familj förmedlar!
//Karin Hellström