Företagsstöd från Länsstyrelsen

Just nu är det många företag som söker företagsstöd från Länsstyrelsen i Dalarna. Både till stora etableringar och mindre stöd till enmansföretag. Det är jättekul att det blåser positiva vindar över Älvdalen!
När man söker stöd är det många blanketter som skall fyllas i - inte alltid så lätt men vi har mycket god hjälp av våra kollegor på Näringslivsenheten på Länsstyrelsen i Falun.
Jag vill skicka en extra hälsning till Mikael Selander och Karl Bakos för deras stöd och råd i samband med ansökningar! Jag vet att ni har fullt upp men ni är alltid lika hjälpsamma.

//Karin Hellström

Vill Du veta mer om företagsstöd?
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/naringsliv-och-foreningar/Pages/default.aspx