För en bättre hemsida på Älvdalens kommun

Första onsdagen i varje månad träffas alla redaktörer för kommunens hemsida. Anders Barke och Josef Carlsson hjälper Älvdalens kommuns medarbetare att bli bättre på att uppdatera och hålla Älvdalens kommuns hemsida informativ och lätt att använda.

Vi på näringslivskontoret ser över våran hemsida. Gå gärna in på våran hemsida och kom med förslag om du ser något som kan bli bättre.
www.alvdalen.se/naringsliv

/ Anna Norin