Företagsbesök hos RV Telecom

Jan Eriksson och Karin Hellström
Denna förmiddag har vi varit på företagsbesök hos RV Telecom. Jan Eriksson har presenterat sin verksamhet och visat oss runt i hans lokaler på Industrivägen i Älvdalen. Jan är ansvarig för RV Telecom som hjälper nätoperatörer att installera och driftsätta nät i  hela Sverige. I dagsläget har han ca 12 anställda som reser runt i landet och utför deras tjänster. Lokalen på Industrivägen är tidigare plastfabriken i Älvdalen och han delar den tillsammans med RV Electro, som drivs av hans bror Klas. RV Telecom har tagit del av ett projekt som drivits av Vuxenskolan, där han har fått hjälp med vidareutbildning av sin personal. Senast igår var de på en utbildning i Stockholm för att lära sig mer om den högteknologi som behövs i deras bransch.
- Det gäller att hålla sig i framkant i denna bransch  för att kunna behålla kunder och hitta nya på en hård marknad. Att ha goda relationer till sina kunder är också mycket viktigt.

/Anna Norin