Forum Älvdalen

Idag har Forum Älvdalen haft möte. Vi arbetar för att underlätta för dig som bor i Älvdalen att genomföra ett evenemang, få hjälp med nyetablering eller att utveckla din befintliga verksamhet. Vi kommer även att stötta personer som vill flytta till Älvdalen. Syftet är att ge dig som bor i kommunen eller personer som vill flytta in en bättre service!
Har du mer frågor kontakta Karin Hellström 0251-80232 eller karin.hellstrom@alvdalen.se.

Dessa personer ingår i Forum Älvdalen:
Sociala avdelningen
Ulf Persson
0251-80476
ulf.persson@alvdalen.se

Miljöavdelningen
Anna Bruus
0251-80147
anna.bruus@alvdalen.se

Fastighetskontoret/Räddningstjänsten
Stefan Eriksson
0251-80157
stefan.eriksson@alvdalen.se

Skola
Leif Ekström
0251-80116
leif.ekstrom@alvdalen.se

Plan och byggavdelningen
Stig Nyström
0251-80151
stig.nystrom@alvdalen.se

Reception och serviceKarin Olsson
0251-80000
karin.olsson@alvdalen.se

Näringslivskontoret
Karin Hellsröm
0251-80232
karin.hellstrom@alvdalen.se

/Anna Norin