Byggnadsvårdsprojekt i Älvdalen


Hans Rosdahl arbetar inom ett projekt som finansierats av Länsstyrelsen och Besparingsskogen. Projektet går ut på att fastighetsägare inom Älvdalens socken har möjlighet att söka bidrag för restaurering av gamla uthus på gårdar eller i fäbodar. Hans berättar att en av byggnaderna som restaurerats var från 1300-talet. Fastighetsägarna får bidrag på 75% av den totala kostnaden. Projektet har funnits sedan år 2008 och detta är nu fjärde och sista året. Hans har varit med från början. Om man ska sammanfatta Hans arbetsuppgifter inom projektet så tar han hand om ansökningarna, kollar upp byggnaden, vad den har för kulturellt värde och vad den ingår i för sammanhang. Han träffar ägaren och de som ska utföra restaureringen och godkänner slutligen arbetet.

Kommunen har bidragit med administrativt stöd, och Hans sitter nu och arbetar i ett av rummen här på Näringslivskontoret.

Vill ni veta mer om detta projekt kan ni nå hans på nummer: 076 771 29 92
Eller titta på denna hemsida:

/ Anna Norin