Personal på näringslivskontoret - Agneta Larsson

Agneta har många arbetsuppgifter här på näringslivskontoret. Hon jobbar med
landsbygdsutveckling där hon tar emot alla frågor som gäller landsbygden. Hon hjälper människor med att söka pengar till olika projekt och ger tips och råd. Agneta är konsumentvägledare och hjälper männisiskor med frågor kring olika köp, oftast när det har blivit en tvist. Hon är även budget och skuldrådgivare för privatpersoner och företag. Hon håller nu på med ett EU-projekt som heter Interreg, där de samarbetar med Norge. De samverkar för tillfället med att försöka få Särna till en attraktivare by. Agneta har arbetat på näringslivskontoret i 12 år och hon tycker att sitt jobb är jätteroligt.
/Anna Norin