Personal på näringslivskontoret - Karin Ardefelt

Karin jobbar med rådgivning för både nya företag och befintliga företag samt med nätverksbyggen. Hon sitter en fast dag i Särna och en fast dag i Älvdalen, resten av tiden alternerar hon. Hon arbetar även med rådgivning och inspirationsföreläsningar för ungdomar som vill starta ett företag eller är intresserade av att komma ut i arbetslivet. Karin vill underlätta för företagen att verka i kommunen.
Just nu är hon aktiv inom två projekt: W7 Dalarna och Winnet8 som båda är kopplade till Älvdalens kommun.

Vill ni veta mer om dessa projekt så kan ni gå in på:
http://www.w7dalarna.se/
http://www.winnet8.eu/

/Anna Norin