Personal på näringslivskontoret - Karin Ljudén

Karin arbetar inom samma projekt som Carin Nises, Winnet 8 (som går att läsa om längre ner i bloggen). Karin är projektredovisare och sköter projektets ekonomi och kontrollerar den upplagda budgeten. Varje halvår ska respektive land inom projektet redovisa sina kostnader och få ett godkänt av FLC för att sedan skickas till Karin som sammanställer allt i en rapport. Rapporten skickas sedan till Älvdalens kommuns kontaktperson i Lille i Frankrike och slutligen till Bryssel.
Karin är även projektredovisor i W7 Dalarna.

Lär mer om projekten på
http://www.winnet8.eu/
http://www.w7dalarna.se/

/Anna Norin