Personal på näringslivskontoret - Karin Hellström

Karin Hellström, näringslivssamordnare på Älvdalens kommun

Sedan den första april 2011 har Karin arbetat som näringslivssamordnare på Älvdalens kommun. Tidigare arbetade hon med projekten Winnet8 och W7 Dalarna. Hennes arbetsuppgift är att försöka skapa ett bättre näringslivslivsklimat i kommunen. Detta innebär att bidra till att utveckla befintliga och nya företag, attrahera nya företag genom att marknadsföra kommunens profil och få företagare att vilja etablera sig i Älvdalens kommun samt öka nyföretagandet genom att uppmuntra ungdomars intresse. Karin jobbar mycket med företagsbesök, frukostmöten med småföretagare, föreningsmöten och Karin är sammankallande för Forum Älvdalen (som ni kan läsa om längre ner i bloggen). Hon försöker genom att blogga, uppdatera hemsidan och skicka ut nyhetsbrev ge ut information och kommunicera med företagarna i kommunen. Hon är även aktiv i projektet Flytta till Dalarna, som samverkar för att få fler invånare i Älvdalen.

Kontakta Karin för mer information:
karin.hellstrom@alvdalen.se

/Anna Norin