Personal på näringslivskontoret - Peter Entian

Peter arbetar som turistsamordnare och har arbetat med det sedan år 2006. Han är stationerad på kommunens näringslivskontor i Idre, men rör sig över hela kommunen. Han hjälper människor i norra kommunen att skapa kontakter och arbetar mycket kring frågor som rör turistiska organisationer och besöksnäring. Peter arbetar även inom ett försäljningsbolag som heter Visit Idre AB som jobbar för att locka fler människor till de fyra turistresmålen Älvdalen, Särna, Idre och Grövelsjön. Just nu försöker de få turismen att öka i södra kommunen.

Läs mer på:
http://www.visitidre.se/sv/

/Anna Norin