Personal på näringslivskontoret - Ingegerd Sundkvist


Ingegerd har en bakgrund som arkeolog, geolog och etnolog och har arbetat mycket inom kulturmiljövård på Riksantikvrieämbetet och Statens Historiska museum i Stockholm mfl platser.

Nu arbetar Ingegerd som komunantikvarie där hon tar han om information och projekt gällande kommunens kulturbyggnader. Människor kan ringa henne om de har frågor angående sina gamla hus, fornlämningar eller om de vill hitta gammal litteratur.
Ingegerd har tillsyn så att kommunens riksintressen gällande kulturmiljövård tillgodoses på rätt sätt.

Hon tycker att Älvdalen är en guldgruva med sina naturt- och kulturmiljöer, gamla byggnader mm.
På sidan av detta håller hon på med massa andra projekt, t ex är hon handledare åt en stundent på Högskolan Dalarna som gör sin masteruppsats om geoturism. I uppsatsen ska han undersöka hur de geologiska besöksmålen i Älvdalen kan utvecklas. Vi behöver fler turister sommartid och det är viktigt att marknadsföra våra besöksmål internationellt. Det är också viktigt att det finns  rätt kunskap och information vid alla besöksmål.

  
/Ingegerd Sundkvist