Social Ekonimi Älvdalen

Berit Sisell har sedan ett år tillbaka jobbat i ett av rummen här på näringslivskontoret. Kommunen har bidragit med administrativt stöd och hon kommer att finnas här till den sista maj. Berit arbetar sedan den 1 maj 2011 på Salem Älvdalens Baptistförsamling och har sedan år 2009 varit aktiv inom tre EU-projekt "Social Ekonomi Älvdalen", "Social Ekonomi Glimten med nätverk" och "Social Ekonomi Salem med nätverk" där Salem och Glimten Idre samarbetar. Syftet med projekten är att skapa förutsättningar för att utveckla sina egna verksamheter och bygga upp nätverk mellan varandra och liknande organisationer, detta i samarbete med Älvdalens kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen för projekten är personer som har behov av sysselsättning, rehabilitering och arbete samt daglig verksamhet och omsorg. Salem och Glimten Idre vill erbjuda möjlighet till kunskap, kontakter och erfarenheter som kan leda till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Vill ni veta mer om projekten kan ni nå Berit på:
Mail: berit.sisell@gmail.com
Telefon: 073-399 44 07

/Anna Norin