Inbjudan till Idrekonferensen


Till alla företagare, föreningar, organisationer, projekt, politiker, tjänstemän och andra intresserade i Älvdalens kommun

Idag har Företagarna i Älvdalens kommun och näringslivskontoret haft ett första planeringsmöte för Idrekonferensen 2011.
Syftet med konferensen är att öka samarbetet mellan alla parter i kommunen - att vi tillsammans skall diskutera frågor som rör tillväxten i vår kommun.
Vi vill redan nu att Du bokar in fredag/lördag den 18-19 november i Din kalender så att Du inte missar tillfället att träffa andra som vill att vår kommun skall utvecklas på ett positivt sätt!

Programplaneringen kommer att ske under sommaren - det kommer att bli många intressanta föredrag, diskussioner, aktiviteter, en mini-mässa men även tid för att umgås.
Har Du några idéer eller tips är vi tacksamma om Du skickar förslag till någon av oss - senast den 30 augusti, tack!

Leo Persson, Företagarna
Eva Pettersson, Företagarna
Ove Röngård, Företagarna

//Karin Hellström