Uthållig kommun - för hållbar utveckling

Idag har näringslivskontoret i Älvdalens kommun skickat in en ansökan till energimyndigheten för att få möjlighet att ingå i Uthållig kommun etapp 3 - tema näringslivsutveckling. Ett antal kommuner i Dalarna kommer att bli utvalda och få hjälp i arbetet med kompetensutveckla företag i möjligheterna med hållbar utveckling.
Vi hoppas givetvis på att vi i Älvdalen skall få tillgång till kompetens för att utveckla företag och skapa tillväxt här i norra Dalarna.
I början på juli får vi besked om vilka kommuner som blir utvalda. Vi kommer att hålla er uppdaterade här på bloggen!
Läs mer om Uthållig kommun på:

http://www.energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/uthallig-kommun/Utlysning-etapp-3/Naringspolitik-med-energin-som-sprangbrada-/

//Karin Hellström