Full aktivitet i projektet Winnet 8

Carin Nises, Karin Ljudén
I dag är Carin Nisses och Karin Ljuden på plats på näringslivskontoret i Älvdalen. De ekonomiska rapporterna för EU-projektet måste in trots semestrar. Projektet börjar att gå mot sitt slut och slutkonferensen kommer att hållas i september i Grekland. Representanter från kommunen kommer att delta. Vill du veta mer om projektet läs mer på http://www.winnet8.eu/

//KA