Utveckling av Republiken Elfdals-Åsen


Idag på förmiddagen har jag varit i byn Åsen norr om Älvdalens kyrkby. Jag har träffat lokala representanter från byföreningen som arbetar aktivt med att utveckla byn på olika sätt. Åsen har i dagsläget 280 boende och har en god framtidstro med en ökad inflyttning.
Byn ligger med en fantastisk vy över Österdalälven och bergen runt Älvdalen!

Huvudsyftet med mötet var att se hur näringslivskontoret kan hjälpa till att söka finansiellt stöd för att renovera och bygga om Åsens gamla skola till ett vandrarhem.
Sune Rytter, president i Ripubliken Åsen, leder utvecklingen och har stor erfarenhet av denna typ av arbete.
I dagsläget finns det ett tempererat utomhusbad som håller öppet dagligen mellan 11-19. Badet ligger intill den gamla skolan som planeras bli vandrarhem och där finns även ett café och en kiosk.
Man jobbar hårt med att skapa aktiviteter och attraktioner i byn och har markerat bland annat fäbodleder, kanotled, varggrop mm,mm.
En annan populär attraktion är att anordna bröllop i kapellet i Åsen. Romantiskt som i drömmarna.
Läs mer på: http://www.ripubliken.se/

Nu skall vi tillsammans se över de möjligheter till stöd som finns att söka via EU, Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Tillväxtverket.
Vill Du veta mer om stödformer? Läs mer på http://www.verksamt.se/portal/web/guest/utveckla/finansiera-tillvaxt/stod-och-bidrag
Vi lär återkomma på bloggen till vandrarhemmet i Åsen!

Skolan i Åsen som byborna vill bygga om till vandrarhem
//Karin Hellström