Föreningar och företag i samverkan som arbetar med projekt i byarna kan söka stöd


I LeaderDalälvarna kan du söka stöd för södra delen av Älvdalens kommun

Projektstöd från Leader Södra Fjällen kan sökas fram till den 19 september 2011 och från Leader DalÄlvarna fram till 30 september 2011.
För ytterligare information se information på http://www.sodrafjallen.se/ eller http://www.leaderdalalvarna.se/ eller kontakta Agneta Larsson på näringslivskontoret ÄK tel 0251-80221eller mail agneta.larsson@alvdalen.se

Kartan visar området för Leader Södre Fjällen - norra delen av Älvdalens kommun
Leader - för gemensam utveckling av landsbygd


//Karin Hellström