Gryvelådagarna lockade många besökare

Kolmila
Varje år anordnar Älvdalens Utbildningscentrum AB i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna två dagar då man visar upp hur man brukade skogen, gjorde kolmila, smide och tjärdal förr. Dessa dagar kallar man för Gryvelådagar då man vistas i Gryvelåns naturreservat, 35 km nordväst om Älvdalens kyrkby. Elever och lärare från ÄUC deltar i tidsenliga kläder och guidar genom reservatet, visar kolmilan, erbjuder traditionell och tidsenlig mat, smider järn mm,mm.

Smide

Många besökare hade hittat till reservatet idag, lördag, och det var många som passade på att äta och ta en kopp kaffe och småprata i den lugna och trevliga miljön.

Ur ett näringslivsperspektiv kan man se möjligheterna med att detta kan bli en turistattraktion. Aktiviteter där besökarna är delaktiga i upplevelsen och får vara med i arbetet med t ex en kolmila blir allt mer populärt och skulle troligtvis kunna gå att sälja till besökare i Älvdalens kommun.
Att vi dessutom utbildar eleverna i traditioner, guidning och ett gott värdskap ökar den positiva upplevelsen för besökaren.

Marit Norin, lärare på ÄUC och eldsjäl som arbetar aktivt med kulturturism
 Marit Norin och hennes kollegor på ÄUC gör ett fantastiskt arbete med att överföra denna kunskap till framtiden och ungdomar på skolan.
Vi hoppas att detta kan skapa nya företag och bli ett tillskott i utbudet för besöksnäringen i Älvdalens kommun!
Vill du läsa mer om Älvdalens Utbildningscentrum och deras utbud av utbildningar?
Läs mer på www.alvdalen.com
Läs mer om Gryvelåns naturreservat på http://www.alvdalen.se/sv/Alvdalens-Utbildningscentrum/Gryvelareservatet/Kulturhistoria/Fakta-om-Gryvelareservatet/

//Karin Hellström