Idag flaggar vi för samerna - Internationella urfolksdagen

Den samiska flaggan
I dag flaggar vi med den samiska flaggan på Älvdalens kommun.
Den 9 augusti är det Internationella urfolksdagen. FN:s generalförsamling beslutade 1994 att denna dag skulle uppmärksammas varje år under det internationella urfolksårtionde som FN utropade samma år. Syftet med urfolksårtiondet var att stärka det internationella samarbetet för att lösa urfolkens problem inom områden såsom mänskliga rättigheter, miljö, utveckling, utbildning och hälsa.
Läs mer på följande länkar:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/news_internationalday2011.html
http://www.regeringen.se/sb/d/3430

I norra Älvdalens kommun ligger Sveriges sydligaste sameby, Idre sameby och Älvdalens kommun är sedan 2010 en samisk förvaltningskommun.
Läs mer på http://www.alvdalen.se/Alvdalens-kommun---samisk-forvaltningskommun/

// Karin Hellström