Leader Södra Fjällen - möjlighet till att söka projektstöd

Agneta Larsson, EU-samordnare på Älvdalens kommun och Stefan Ericsson, verksamhetsledare Leader Södra Fjällen
Som jag skrev i det tidigare inlägget idag har vi haft besök av Stefan Ericsson, verksamhetsledare för Leader Södra Fjällen. Stefan deltog på KS där han presenterade nuläget.
Leader är en arbetsmodell där man stöder projekt som vill utveckla landsbygden utifrån ett underifrånperspektiv. Samverkanpartners skall vara offentlig sektor, näringslivet och den ideella sektorn.
Det kan låta lite krångligt men metoden har prövats under två tidigare programperioder och har varit framgångsrik och lett till lokal utveckling på många håll i Sverige.
Jag jobbade själv mellan 2004 - 2006 med Leader+ CarpeMare i Göteborg och där drev vi under den perioden drygt 60 projekt i Göteborgs skärgård. Det var en spännande och lärorik period! Leader ligger mig lite extra varmt om hjärtat:)

I Älvdalen har vi tilgång till två Leaderdistrikt; Leader Södra Fjällen i norr och Leader Dalälvarna i söder.
Läs mer på http://www.sodrafjallen.se/startsida.asp eller http://www.leaderdalalvarna.se/
Kanske Du är intresserad av att söka projektstöd?
På Älvdalens kommun är det Agneta Larsson som är EU-samordnare och har ansvar för dessa frågor. Kontkta Agneta på agneta.larsson@alvdalen.se eller Stefan på Leader Södra Fjällen på stefan@sodrafjallen.se

ps. Du kan träffa Stefan på frukostmöten i Särna, Idre och Grövelsjön i höst. ds

//Karin Hellström