Möte med kommunstyrelsen i Älvdalens kommunIdag har kommunstyrelsen möte i Älvdalens kommun.
Kommunstyrelsen består av representanter från de olika partierna som styr i kommunen.
KS (som det kallas) träffas en gång i månaden och då tar man upp frågor som är aktuella för beslut.
På varje KS-möte har näringslivskontoret en punkt där vi berättar vad som är på gång vad gäller vår verksamhet. Detta är ett sätt att visa på att frågorna kring näringslivet i kommunen är viktiga och att alla är informerade och uppdaterade.

Snart har jag jobbat i kommunal verksamhet i två år och jag börjar så smått förstå hur en politisk och kommunal organisation är uppbygd. Det är inte helt enkelt.
Många gånger kan man uppleva (som gammal egenföretagare) att beslutsprocessen är lång.
Men det är ju så det fungerar i ett demokratiskt samhälle!
Att få arbeta med utvecklingsfrågor i en kommun är jättekul och spännande - jag rekommenderar det varmt.

Idag skall jag berätta om vad vi har gjort under sommaren och vad som är på gång under hösten/vintern.
Karin Eriksson och Karin Ardefelt kommer att berätta om projektet W7 Dalarna och vi har även besök från Leader Södra fjällen. De skall beskriva deras verksamhet och hur utvecklingen av Leader löper på i norra delen av kommunen.

Jag ser fram emot att träffa alla politiker och berätta om vårt arbete på näringslivskontoret!

Läs mer om kommunstyrelsen och ta del av protokoll på http://www.alvdalen.se/sv/Soksida/?quicksearchquery=kommunstyrelsen
//Karin Hellström