Ny skylt på Älvdalens kommun

Nu är den nya skylten på plats!
Idag har vi fått en ny skylt på kommunhuset i Älvdalen. Den är kompletterad med en text på samiska.
Älvdalen är en samisk förvaltningskommun och skall därför ha kompletterande skyltar på samiska språket.
Läs mer på http://www.alvdalen.se/Alvdalens-kommun---samisk-forvaltningskommun/
Visst blev det fint!

//Karin Hellström