Vi vill träffa Dig och Ditt företag!

Karin Ardefelt, företagsrådgivare och Karin Hellström, näringslivssamordnare
Just nu planerar vi på näringslivskontoret höstens företagsbesök.
I Älvdalens kommun finns det drygt 700 företag - större företag inom tillverkningsindustri och små och mellanstora företag inom hantverk, bygg, handel, tjänster och besöksnäring.
Jag, Karin Hellström, näringslivssamordnare, Karin Ardefelt, företagsrådgivare i projektet W7 Dalarna,
Nils-Åke Norman och Kjell Tenn, kommunalråd turas om att åka ut till företag från Grövelsjön i norr till Älvdalens södra delar.
Vi tycker att det är jättespännande att komma ut och se hur företagarna i vår kommun har det.
Hur brukar ett besök gå till?
Du berättar och visar hur din verksamhet är uppbygd.
Vi ställer frågor som till exempel:
- Behöver du något hjälp från näringslivskontoret eller från Älvdalens kommun? Rådgivning?
- Har Du eller Dina anställda något utbildningsbehov?
- Är Du på gång att rekrytera ny personal? I så fall - vilket kompetensbehov har Ditt företag?
- Har Du tidigare varit i kontakt med näringslivskontoret?
Det brukar bli bra diskussioner och vi är tacksamma för Dina synpunkter. Nu hoppas vi att Du kontaktar oss och bokar en tid.

Hör av Dig till oss så kommer vi ut till Ditt företag!
Karin Hellström - karin.hellstrom@alvdalen.se
Karin Ardefelt - karin.ardefelt@alvdalen.se
Nils-Åke Norman - nils-ake.norman@alvdalen.se
Kjell Tenn - kjell.tenn@alvdalen.se

Hoppas att vi ses under hösten!


Nils-Åke Norman och Kjell Tenn på företagsbesök på Blybergssågen

//Karin Hellström