Winnet8 - för fler och bättre jobb för kvinnor

Älvdalens kommun är så kallad leadpart i projektet Winnet8.
Winnnet 8 är ett EU-projekt som ska skapa förutsättningar för fler och bättre jobb för kvinnor. Det övergripande syftet är att bidra till hållbar regional tillväxt genom att minska könssegregeringen samt stärka kvinnors position på arbetsmarknaden och inom utbildning. Åtta länder deltar, och i varje land ska det skapas handlingsplaner som beskriver hur beprövade framgångsrika metoder kan användas för att öka den regionala tillväxten.  

Åtta länder ingår i Winnet8  Finland, Italien, Skottland, Grekland, Polen, Portugal, Bulgarien och Sverige. Läs mer på http://www.winnet8.eu/


På Älvdalens kommun arbetar Carin Nises, Karin Ljudén och Karin Ardefelt med projektet Winnet8.
//Karin Hellström