Energihushållning för näringslivet i DalarnaIdag har jag varit i Borlänge på en träff anordnad av bland annat Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och Energimyndigheten. Temat var "Samverkansforum för energieffektivisering i näringslivet".
Representanter från Länsstyrelsen, GävleDala energi samt ett antal projekt och kommuner diskuterade hur målen för minskad energiförbrukning inom näringslivet i Dalarna och Gävleborg skall uppfyllas.
Nu finns det ett antal projekt som arbetar för att nå ut till företag och inventera hur energianvändningen ser ut i vårt län. Målet är att göra en kartläggning, identifiera möjliga åtgärder och göra en analys och plan. Därefter återstår arbetet med att genomföra åtgärder.
Det finns pengar att tjäna på att energieffektivisera!
Vill du veta mer? Kontakta kommunens miljökontor, Länsstyrelsen www.lansstyrelsen.se/dalarna
energimyndigheten http://www.energimyndigheten.se/ eller naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/

Du är givetvis välkommen att kontakta oss på näringslivskontret.

//Karin Hellström