Kultursponsring för företagare i Älvdalens kommun

Karin Booberg och Dan Nilsson, Älvdalens kommun
Idag har jag haft ett möte med Dan Nilsson, tillflörordnad fritidschef och Karin Booberg, kulturchef i Älvdalens kommun.
De har tagit fram ett förslag på sponsoravtal som troligtvis kommer att erbjudas företag i en snar framtid. Företagen erbjuds ett antal olika sponsorpaket till olika priser och inehåll.
Just nu är planeringen igång för fullt och vi kommer att presentera erbjudandet så snart som möjligt.
Har du frågor eller synpunkter kring kultursponsring?
Kontakta oss gärna!
Karin Hellström karin.hellstrom@alvdalen.se
Karin Booberg karin.booberg@alvdalen.se
Dan Nilsson dan.nilsson@alvdalen.se

//Karin Hellström