Mycket inspiration i Sunne!

Nu är vi hemma från Sunne igen, fulla med inspiration och idéer hur man arbetar för att utveckla en kommun och dess invånare!
Idag fick vi ta del av ett projekt som pågått under två år och som arbetat med att ta ett "helhetsgrepp" på tillväxtarbetet i Sunnes kommun - Genius Loci. Anna Blomqvist , projektledare, berättade om resan som hela kommunen gått igenom med projektet som till en början grundades för att man ville skapa och stärka varumärket Sunne i Värmland. Läs mer om projektet och dess utveckling på http://www.sunne.se/sv/Kommunal-service/Aktuellt/Projekt-i-Sunne-kommun/Genius-Loci---platsens-talang/
Jag hoppas att jag kan behålla kontakterna i Sunne för att utbyta erfarenheter och utveckla vårt arbete på näringslivskontoret i Älvdalen. Jag har fått massor av tips som jag hoppas att vi kan överföra till vårt arbete här i kommunen.

Anna Blomqvist, projektledare Genius Loci och Anneli Jansson, informationsstrateg Sunnes kommun
Sunnes kommuns representanter; IT-ansvarig Erik Larsson, Informationsstrateg Anneli Jansson, landsbygdsutvecklare Kristina Lundberg, projektledare Genius Loci Anna Blomqvist, näringslivsansvarig Maria Mattsson och Ola Persson kommunalråd i Sunne
Tack Länsstyrelsen och Sunne kommun för två givande dagar!
Hälsningar från Älvdalens kommuns representanter; Kjell Tenn, Karin Hellström, Staffan Derning, Karin Bogg och Benny Tator.