Fjällpaketkonferens för framtiden - hur kan vi tillsammans skapa hållbara resor till Dalafjällen?


Hur kan vi tillsammans skapa hållbara resor till Dalafjällen?
Det var huvudfrågan på dagens möte i Mora då drygt hundra personer mötte upp på MoraParken.
Projektet Fjällpaketet, Region Dalarna, stod som värd och på konferensen fanns representanter från Älvdalens kommun, Malung-Sälens kommun, Mora kommun, Region Dalarna, Vasaloppet, Länsstyrelsen, Trafikverket, projekt med anknytning till besöksnäringen, företagare från regionen mfl, mfl.
Från Älvdalen fanns bland annat Jocke Johansson från IdreFjäll som höll föredrag om hur de arbetat med att utveckla en året-runt destination. Tomas Johnsson, stadsarkitekt i Älvdalens kommun, höll även han ett föredrag om hur vardagen ser ut för en stadsplanerare i vår del av Dalarna. Roande och tänkvärt!
Under eftermiddagen hölls det work shops med olika teman som t ex:
 - Service, handel och vägvisning under resa och vistelse.
 - Kollektivtrafikens roll. Vad behövs och vad händer?
 - Fler besökare med färre bilar. Alla steg i fyrstegsprincipen.
 - Tjänster och teknik för smartare resor och ökat kapacitetsutnyttjande.
 - Varuförsäljning till och i destinationerna.
 - Svårt för den ene kan vara lätt för dan andre. Enkla lösningar och samarbete i praktiken.
Läs mer om Fjällpaketet på http://www.regiondalarna.se/sv/Nyheter/Fjallpaket-Dalarna-ar-en-unik-satsning/
Tomas Johnsson, stadsarkitekt i Älvdalens kommun berättade på ett lustfyllt sätt om hans arbetssituation i kommunen.

Jocke Johansson, VD på IdreFjäll berättar om utvecklingen av IdreFjäll

Representanter från Älvdalen diskuterar under lunchpausen
Staffan Derning, Himmelfjäll och Stefan Linde minglar med representanter från Malung-Sälen kommun

Hur går arbetet vidare?
Den 8 december genomförs ett uppföljningsseminarie i Sälen "från ord till handling" på Högfjällshotellet.
Rapporten från det mötet kommer här på bloggen!
//Karin Hellström