Lärorika dagar på SKL


Nu har jag kommit hem till Älvdalen igen efter två dagar i Stockholm på Sveriges kommun och landsting, SKL. De anordnar regelbundet träffar för näringslivsansvariga i hela Sverige och detta var första gången jag fick delta. Spännande!
På plats fanns deltagare från kommuner i olika storlekar och från olika delar av landet och jag insåg snabbt att förutsättningarna är väldigt olika för oss som arbetar med näringslivsfrågor. Första dagen satt jag tillsammans med en kvinnlig näringslivschef från Carlshamn som har 23 personer på sin avdelning som jobbar med näringsliv- och utvecklingsfrågor!
Programmet bestod av:
- Resultatet från företagsklimatundersökningen Insikt
- Aktuellt kring företagslotsar
- Tillväxt och konkurrenskraft i kommunalt näringsliv
- Granskning av Länsstyrelsernas handläggningstider
- Nyinrättat nationellt råd för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet
- Nya plan och bygglagen
- E-förvaltning utifrån näringslivets behov
- Myndigheternas arbete att förb'ättra e-tjänster för näringslivet
- Dialog och diskussioner
Mycket information att ta med hem till Älvdalen och förmedla till vår kommun!
Nästa möte med detta nätverk är i slutet på mars 2012.
Jag hoppas att jag kan delta även då och få mer input om vad som händer på näringslivskontor i övriga Sverige!


/Karin Hellström