Möte med engagerade bofasta i Gröveldalen

IdAnna Vestergård, Marita Vestergård och Göte Karlsson - tre engagerade bofasta i Sågliden som engagerar sig i bygdens framtid!
Igår var jag uppe i norra delen av kommunen och träffade tre engagerade bofasta i Sågliden, en by som ligger i Gröveldalen. Det var ett bra möte med många diskussioner och frågor kring om hur vi kan arbeta för att stötta i utvecklingen i norra delen av kommunen.
Nu har vi lite frågor att undersöka och vi skall träffas igen i november för att se hur vi kan gå vidare och engagera fler.
Tack IdAnna, Marita och Göte för att jag fick komma och lyssna på era synpunkter - vi ses igen den 21 november!

//Karin Hellström