Hallå Carin, Karin och Karin som är i Bryssel med projektet Winnet8

Hej Carin, Karin och Karin!

1. Ni är påväg till Bryssel? Sitter ni på tåget?
 Ja, men nu är vi på väg hem till Dalarna igen.

2. Ni ska till Bryssel och presentera projektet Winnet8 - spännande! Vem ska ni presentera projektet för?
 Vi presenterade resultatet för representanter från EU-parlamentet och andra intresserade t ex  tjänstemän från de svenska regionkontoren i Bryssel.


3. Det har varit många länder som varit delaktiga i Winnet8 - ser ni stora skillnader mellan de olika länderna i genusfrågorna?
Genusfrågorna är gemensamma men vi har kommit olika långt i de olika länderna. Den största och gemensamma utmaningen är att förändra attityder och värderingar och det tar ju tid.


4. Nu är projektet slut till årsskiftet - har ni uppnått de mål ni önskade?
 Ja, men det är nu som arbetet börjar! Vi har tagit fram goda exempel på projekt och metoder, som fungerar, från de deltagande länderna. Till slut blev det cirka 40 Goda exempel som kan överföras till andra regioner inom EU och som vi har publicerat i en bok. De deltagande regionerna har också tagit fram en handlingsplan med konkreta åtgärder som ska genomföras med början 2012. Sist men inte minst så har vi gemensamt arbetat fram rekommendationer till EU på hur de kan utveckla jämställdhetsarbetet i alla 27 medlemsländer!

5. Vad har varit den största utmaningen i projektet?
 Den största utmaningen har varit byråkratin i  flera länder framförallt Bulgarien, Grekland Portugal och Polen.Det är också stora kulturskillnader när det gäller kommunikation. Det har också varit en utmaning för oss i Älvdalen att rapportera alla 18 partners aktiviteter och kostnader till EU.

Tack för era kommentarer - välkomna hem till Älvdalen igen - Carin Nises, Karin Ljudén och Karin Ardefelt!

//Karin Hellström