Hej Karin Eriksson, projektledare i W7 Dalarna. Nu är det snart dags för "nystart" med W7?


Karin Eriksson, projektledare för W7 Dalarna

1. Nu börjar projektet (i denna form) gå mot sitt slut - är du i full gång med slutrapporten?
Absolut, mycket papper blir det....

2. W7 Dalarna har ju funnits i många år. Kan du förklara lite vad projektet har arbetat med och hur länge?
W7 hade sitt första projekt 2006 - 2008. Vi sökte och fick nytt projekt 2009 och det är det projektet som tar slut nu i december. Vi har framförallt jobbat med rådgivning till alla som vill starta företag i våra kommuner.
Där är inriktningen att varje person som väljer att starta företag skall vara så bra förberedd som möjligt för att företaget skall bli bärkraftigt och ge en riktig lön åt företagaren. Vi har en företagarskola och annordnar träffar för företagare. Vi jobbar också för att få en jämnare könsfördelning bland företagarna. Eftersom kvinnor är underrepresenterade bland företagarna har vi haft särskilda aktiviteter för att uppmuntra kvinnor att starta företag och att göra vårat projekt känt bland kvinnorna. Vi har även haft särskilda insatser för invandrare. Vi jobbar tillsammans med Almi för att ge invandre lite extra vägledning. De startar företag i ett nytt land med både en kultur och regler som de inte känner.
Vi har också jobbat med jämställdhet ute på företag i form av att vi hjälpt företag att upprätta jämställdhetsplaner och diskuterat jämställdhet med dem när vi spelat jämställdhetsspelet. Vi är övertygade om att ett mer jämställt samhälle är av stor vikt för att få ökad tillväxt och att få kvinnor och unga att vilja bo kvar eller återvända efter studier.

3. Nu börjar ju W7 i en "tredje version" - vad är skillnaden mot förut? Hur ser det nya projektet ut?
Vi kommer att göra en kvalitetssäkring av vår rådgivning som ska säkerställa att den som kommer på rådgivning får en likvärdig vägledning oavsett vem den blivande företagaren är eller i vilken av kommunerna man söker rådgivning. Vi kommer att ta in synpunkter från banker, revisorer och andra aktörer i detta arbete och vi kommer att ha utbildningar för rådgivare. Målet är att rådgivningen skall bli "hållbar" och då menar vi både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Vi kommer också att följa upp de företag som vi varit med om att starta. Det är inte bara viktigt att få fler som startar företag. Det är ännu viktigare att få dem som tagit steget bli kvar och att utvecklas. Här har vi möjlighet att ta hjälp utifrån för att ge kvalificerad hjälp i form av utbildning och coachning för den företagare som behöver det.

4. Hur är det här i Älvdalen? Vilka av alla Karin skall jobba i projektet under den nya projektperioden:)?
Karin Ardefelt kommer att finnas kvar under projektets första månader. Sedan blir det en "come back" för Karin Ljudén på posten. Vi jobbar hårt för att få behålla Karin Arderfelt uppe Särna, men ännu har vi inte fått klartecken på pengar vi sökt från Regionen för det. Vi ser att det finns en stor potential i norra kommundelen där turismen har sin tyngdpunkt och många redan idag driver företag för att kunna försörja sig och bo kvar.

5. Tack Karin - vi ser fram emot "nya W7" och tre spännande år!
Tack säger vi för att Älvdalens kommun ställer upp som värd för vårt projekt. Utan det förtoendet hade det inte fungerat!
Läs mer om projektet på http://www.w7dalarna.se/
//Karin Hellström