Möte med eldsjäl i Särna - Helena Adolfsson

Helena Adolfsson, eldsjäl som brinner för Särnas utveckling!
Idag har jag varit och träffat Helena Adolfsson i Särna. Helena är orförande i Särna Turistförening och engagerar sig jättemycket i utvecklingen av Särna - en riktig eldsjäl!
Efter 28 år i USA flyttade hon tillbaks till Särna och har sedan fyra år haft posten som ordförande i föreningen. Syftet med vårt möte idag var att vi tillsammans skulle gå igenom ett antal punkter som jag tar med mig till Forum Älvdalen; kommunens grupp som tar emot frågor av olika slag som kommer upp hos företag och föreningar i vår kommun.
Vi pratade bland annat: tilstånd för torghandel, skyltpolicy i byn , ansvarsfrågor som till exempel lekplatser, informationsplatsen, återvinningsstationen, hastighetsbegränsningar mm,mm.
Nu kommer jag att skicka ut alla frågor till mina kollegor i Forum Älvdalen och Helena kommer att delta på nästa möte med Forum Älvdalen den 22 november då vi diskuterar frågorna tillsammans.
Vill du läsa mer om Forum Älvdalen? Läs mer på http://www.alvdalen.se/sv/Naringsliv/Puffar/Forum-Alvdalen---en-dorr-in/
Jag tackar Helena för ett givande möte och jag är mycket imponerad av hennes engagemang i alla frågor som gäller Särna och Särnas utveckling! Vi ses den 22 november på Forum Älvdalen.

//Karin Hellström