Möte på Storsätra Fjällhotell

Igår var jag uppe i norra delen av komunen hela dagen. Det började med ett snabbt besök på Turistbyrån där jag fick två lådor av den nya vinterbroschyren med mig i bilen upp till Grövelsjön för att sprida till anläggningar där. Vill Du se den nya fina broschyren? Gå in och ta ditt exemplar på turistbyrån!
Nathalie på turistbyrån i Idre jobbar vidare med att svara på frågor och dessutom håller arbetet på med att samla in aktiviteter till Vinterguiden 2011/2012. Har du aktiviteter som du vill sprida? Glöm inte att kontakta Nathalie på 0771-99 88 00.

Representanter från ALMI Invest, Lövåsgården och Storsätra Fjällhotell diskuterar framtidsvisioner
Väl uppe i Gövelsjön var det möte på Storsätra Fjällhotell där delar av GTF informerade om arbetet med bildandet av Grövelsjöfjällen Turist AB. En väl genomarbetad affärsplan presenterades och diskussioner fördes om hur man går vidare. På plats fanns bland annat kommunalråd, ALMI Invest och entreprenörer från Grövelsjön.

Representanter från företagare i Gröveklsjön diskuterar med kommunalrådet
Anders Ejdervik läser ur hans egna bok Gränslösa Fjällupplevelser i Grövelsjöfjällen
//Karin Hellström