Utvecklingsdialog för Dalafjällen

Idag träffades Idre/Särna Sockenförening, Transtrands Sockenförening, Länsstyrelsen, Malungs kommun och Älvdalen kommun för att diskutera hur vi ska fortsätta arbetet/dialogen och samverkan kring utvecklingen av våra fjällområden.
Arbetet med Pilotstudie Drevfjällen har påbörjats och det handlar om att utarbeta en metod för lokal delaktighet i utformning av skötselplaner i området kring Drevfjället.
15 personer deltog på mötet och bland annat diskuterades de olika begrepp som används; lokal förvaltning, utvecklingsdialog, dialog för naturvärden i Södra Fjällen, ekosystemansatsen.

Länsstyrelsen har initierat ett projekt "Lokal Utveckling i Dalafjällen" där man ska arbeta med olika skikt-kartor för att identifiera olika intressen i området.

Jämt Anna från Länsstyrelsen berättar om arbetet med att ta fram skikt-kartorna digitalt för att kunna identifiera olika intressen i området
Efter sommaren planeras ett stormöte för fortsatt diskussion och innan det ska arbetsgruppena fortsätta sitt arbete med att identifiera olika intressegrupper som kan delta i arbetet med kartorna.

//Karin Hellström