Vi närmar oss en lösning!

Nu har fler av entreprenörerna i Särna med omnejd haft möjlighet att berättat om deras specifika behov vad det gäller betaltjänster (insättning av dagskassor, insättning och uttag av kontanter, m.m.). Post- och Telestyrelsen gjorde en upphandling för åtta år sedan, och nu i augusti utgår den, i och med det försvinner de tjänster som nu finns på Konsum. Dessutom försvinner även de tjänster som finns på Särnaffärn i månadskiftet juni/juli.

Länsstyrelsen försöker nu som bekant att hjälpa oss att finna en lösning, en kartläggning över behoven har gjorts. De som har varit inblandade i den är entreprenörer i byn, Länsstyrelsen och jag från kommunen. I går kväll hade vi ett möte på Kyrkbacksgården då alla entreprenörer var inbjudna och vi fick bekräftat att de behov som vi identifierat stämde väl överens med de behov som de entreprenörerna som kom kunde berätta om.

Jan-Erik Hassel Länstyrelsen till vänster och Ola Frithjofson Post- och Telestyrelsen till höger.


Det finns ett flertal alternativ som man nu kommer att titta lite närmare på. Tiden är kort, men vi är optimistiska över att en lösning kommer att finnas i Särna inom kort.

Karin Ardefelt