Scandinavian Heartland II

Scandinavian Heartland II - ett Interreg-projekt i samverkn mellan Sverige och Norge
Igår träffades representanter från de kommuner och destinationsbolag som ingår i projektet Scandianvian Heartland II. Älvdalens kommun, Rättviks kommun, Gagnefs kommun och Vansbro kommun ingår på den svenska sidan och ett antal kommuner på norska sidan. Läs mer på http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/naringsliv-och-foreningar/naringslivsutveckling/avslutade-projekt/Pages/scandinavian-heartland-landsbygd.aspx?keyword=Scandinavian+Heartland

Väldigt kort kan man säga att projektet syftar till att utveckla mindre företag inom besöksnäringen, arbeta med affärsutveckling/inkubator, samarbeta och utveckla evenemang och utarbeta erfarenheter mellan Sverige och Norge.

I första Scandinavian Heartland I tog projektet fram Kopparleden - från världsarv till världsarv på mc och hemsidan www.visitkopparleden.com
I del två kommer arbetet att fortsätta med att utveckla Kopparleden. Det tycker vi är jättekul!

Nu sätter arbetet igång med coachning för företag som vill ha hjälp med paktetering. Är du intresserad? Hör av dig till Karin Hellström eller Tatjana Summermatter på Turistbyrå i Älvdalen.

//Karin Hellström