Framtida samarbete med Schönberg - work shop

Cornelia Pankratz från Enterprise Europe network berättade om möjligheterna till samverkansprojekt
Idag har det varit en lång och givande dag här i Schönberg. Mycket nytta men också nöje tillsammans med representanterna från Estland och våra värdar här i Schönberg.
På morgonen och förmiddagen var det workshop på temat "Future of partnerships". Två EU-konsulter berättade om de möjligheter som finns att söka projektstöd om man vill driva trans-nationella projekt mellan olika länder inom EU.
Engagerade deltagare på workshop om framtida samarbete
Efter informationen fick alla deltagare skriva ner sina visioner för framtida vänorts-samarbetet.
Hur vill vi se samarbetet i framtiden?
Resultatet blev en "Partnerskapets Ö" med olika idéer (se bild nedan).
Fyra teman kom fram under arbetet; kultur, turism, arbetsmarknad och ungdomar.
Jag och Tatjana var båda engagerade i turism-samarbetet och hade många bra diskussioner med representanter från Schönbergs turistorganisation om framtida samverkan. Vi diskuterade bland annat Kopparleden, marknadsföring, PR, utbyte av erfarenheter och utbildning. Nu har vi fått namn och tips på hur vi kan gå vidare med samarbetet!
Partnerskapets Ö
Diskussioner om framtida samarbete
Nöjda deltagare efter en givande work shop


/Karin Hellström