Medarbetare på Samhällsenheten - Solveig Strand

Näringslivskontoret hör nu till Samhällsenheten i den nya tjänstemannaorganisation som sjösattes 1 januari 2015 - och vi passar på att intervjua våra kollegor i enheten. Intervjuoffer denna gång blev Solveig Strand.
Solveig Strand, Älvdalens kommuns markingenjör
Hej Solveig! Berätta om dina arbetsuppgifter?
- Jag arbetar med köp och försäljning av kommunens mark, och har hand om kommunens skog och lägerplatser. Inmätningar är något jag också jobbar mycket med, och just nu är det mycket inmätning av fiber i kommunen. Utsättningar av gränser är också något jag arbetar med.

Hur länge har du arbetat på Älvdalens kommun?
- Jag började här 1994, och började då på plan- och byggavdelningen med att sätta upp byggnadsregistret. Sedan dess har arbetsuppgifterna skiftat till det jag arbetar med idag.

Vad brukar du göra på din fritid?
- Jag tycker om att vara i skogen och plocka bär och svamp, samt vara med familj och vänner.

Tack Solveig för att du lät oss få veta lite mer om dig!


Läs mer:


//Frida Torsein