Frukostmöte i Idre på fredag, 11 mars

       
  

Bjuder till Frukostmöte på Idre, fredagen 11 mars

 Vi kommer att vara på "Byvägen 30"
 klockan 07.30-09.00

                       

Företagarna SIG (Särna, Idre, Grövelsjön) och Älvdalens kommun arrangerar fredagen den 11 mars frukostmöte. organisationen Företagarna och Byvägen 30 bjuder på frukost. Alla är välkomna!


Dessa punkter på dagordningen bjuds ni på:

07.30            Välkomna
07.35            Företagarna, Stefan Nordin
07.45            Vision 2021, Torbjörn Wallin
07.55            Idre Himmelfjäll, Torbjörn Wallin                      
08.05            Karin Eriksson chef för Samhällsenheten och de nya bygglovshandläggarna Jonas         Nyström, Sara Osman och Ola Strand, som kommer stödja verksamheten vid arbetstoppar presenterar sig.

08.35          Information om ny/gamla Rajden
08.45          3-visjon     
08.55          Kommande/aktuella upphandlingar
09.00          Avslutning


Med reservation för förändringar.


Kent Eriksson Ledarmot kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskottet kommer att delta.Välkommen!
      
Har du några frågor kan du kontakta Karin Ardefelt karin.ardefelt@alvdalen.se 0251-312 28

// Karin Ardefelt