Möte om landsbygdens möjligheter och utmaningar

"Parlamentariska Landsbygden" kallades en träff som hölls igår, den 3 maj, på Stiftsgården i Rättvik där näringslivskontoret och projekt F7 fanns med för att ge den bild av landsbygdens utmaningar och möjligheter som vi ser i vår kommun.

Landshövding Ylva Thörn, Ulf Berg och Monica Haider
Under denna träff diskuterades landsbygdsfrågor med Parlamentariska Landsbygdskommittén. Denna kommitté består av representanter från samtliga riksdagspartier. Deras uppdrag är att under maj och juni resa runt i landet för att få inspel till en utredning som handlar om landsbygden. Samtliga ledamöter, oavsett partitillhörighet, var eniga om vikten av att även landsbygden diskuteras och dess överlevnad!
Tre av representanterna från Parlamentariska landsbygdskommittén;
Ulf Berg, Monica Haider och Håkan Svenneling.
Övriga deltagare var Länsstyrelsen med Landshövdingen Ylva Thörn i spetsen samt kommunerna i länet men även representanter från landsbygdsföreningar. Det framkom många bra inspel och diskussioner som kommittén tar med sig i utredningen som sedan ska presenteras. Uppdraget har Landsbygdskommittén fått från Riksdagen/Regeringen.

Den 25 juni 2015 beslutade regeringen om att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.
Ulf Berg och Region Dalarnas Leif Nilsson
I uppdraget ligger att en ny politik ska skapa förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd. Inom ramen för uppdraget ska kommittén belysa utvecklingen och framtida utmaningar och möjligheter för olika typer av landsbygder.

Kommittén har fyra deluppdrag:
- Vilken betydelse har politiken haft för landsbygdens utveckling de senaste 40–50 åren?
- Hur ser den framtida utvecklingen ut och hur påverkas landsbygden?
- Hur ska en ny politik för landsbygden se ut?
- Vilka åtgärder behövs för att uppnå målen?
Parlamentariska landsbygdskommittén ska lämna ett delbetänkande 31 mars 2015 och sitt slutbetänkande i januari 2017.


Läs mer:
http://www.sou.gov.se/parlamentariska-landsbygdskommitten/
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/05/soker-du-projektfinansiering-i-ditt.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/09/jordbruksverkets-nya-stod-for-foretag.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2014/10/framgang-pa-landsbygd.html//Frida Torsein