Almi GälveDala ABs upphandlingar

Almi Företagspartner GävelDala AB har just nu ett antal upphandlingar ute, som vi gärna vill sprida. Eftersom upphandlingarna just nu ligger ute är det i det upphandlingsverktyg som upphandlingarna ligger i som du kan ställa frågor om dem. Avtalet gäller två  år med möjlighet för Almi till ytterligare förlängning med ett (1) år och sista anbudsdag är 2016-06-15.


Almi använder sig av upphandlingsverktyget e-avrop, och du hittar länken till Almis hemsida där du klickar dig vidare till upphandlingarna här.

Almi Företagspartner GävleDala AB avser att upphandla temaexperter inom 11 olika områden. Almi har för avsikt att teckna ramavtal med en eller flera leverantörer per område.

Samtliga dokument finns tillgängliga via www.e-avrop.com

Temaexperterna ska verka inom följande områden:
• Digital marknadsföring och sökmotoroptimering
• E-handel
• HR
• Innovation och förnyelse
• Internationalisering och export
• Marknadsutveckling
• Organisation och ledarskap
• Produktionseffektivisering
• Varumärkesutveckling
• Ägar- och styrelsefrågor, företagsledning
• Ökad säljkraft

Kanske är detta eller något av detta det området där just du är expert? Då uppmuntrar vi dig att lägga anbud!


Läs mer://Frida Torsein