Skatteverkets informationsträffar

Skatteverket erbjuder kostnadsfria informationsträffar om skatter. Du finner träffarna här: skatteverket.se/infotraffar Är det inget som passar dig nu just nu, så ska du veta att skatteverket löpande publicerar nya träffar.
 
 

Målgrupper för dessa informationsträffar är:

  • Blivande företagare som behöver veta mer om att starta och registrera företag.
  • Nya företagare som behöver veta hur de ska hantera skatter i sitt företag.
  • Redovisare/uppgiftslämnare som arbetar med redovisning och uppgiftslämnande. Höstens skatteträffar genomförs under veckorna 46-49. Orter och tidpunkter uppdateras löpande från månadsskiftet september/oktober.
  • Styrelsemedlem eller ansvarig i en förening som vill veta mer om hur hen hanterar skatter och uppgiftslämnande.
  • Ekonomer och handläggare hos myndigheter som arbetar med skatter och uppgiftslämnande.

 
// Karin Ardefelt