Gör en god samhällsgärning och utöka ditt företagande genom praktikplatser till asylsökande

Älvdalens kommun har nu skapat ett formulär på hemsidan där du som är intresserad av att ta emot en praktikant till ditt företag kan lämna en intresseanmälan. Gå in på www.alvdalen.se och välj rubriken "Investera i ny arbetskraft".
Kanske saknas en pusselbit i ditt företag?
Pusselbiten kanske finns bland våra asylsökande
denna länk kan du lämna in en intresseanmälan där du beskriver vilken kompetens du behöver hos din praktikant. Kanske finns det någon bland de asylsökande som matchar dina behov av praktikant?

Migrationsverkets avtal om asylboende i Trängslet får inte förlängt eftersom Fortifikationsverket behöver lokalerna igen. Det finns emellertid många bland de asylsökande som vill stanna i vår kommun. Just nu pågår arbete med att försöka finna möjligheter för dem att stanna kvar här även om asylboendet löses upp. Du kan bidra genom praktikplatser!

Projektet "Jobb i norr" har precis startat upp inom Älvdalens kommun, och är ett samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen. Målet med projektet är att integrera nyanlända i näringslivet samt att arbetsgivare ska finna arbetskraft. Som arbetsgivare finns det många olika vägar samt möjligheter till ekonomiskt stöd vid en anställning.

Älvdalens Kommun har gjort en kartläggning av kompetenser och erfarenheter hos de nyanlända i Trängslet, där i dag närmare 400 asylbonde har sin bostad förlagd sedan november 2015. Kartläggningen visar en mängd kompetenser och yrkeserfarenheter inom olika arbetsområden som kan komma kommunens arbetsgivare väl till del.

Vad kan du som arbetsgivare göra?
Som arbetsgivare kan du pröva ny arbetskraft genom att ta emot praktikanter. Det är en investering för dig och kan underlätta din framtida rekrytering. Samtidigt bidrar du till samhället genom att människor kommer in på arbetsmarknaden. En praktik ger individen erfarenhet, utökat kontaktnät och möjlighet till arbete. Anmäl ditt intresse via formuläret eller ta kontakt med Älvdalens kommun för mer information.


Läs mer:
http://www.alvdalen.se/sv/Puffar/Investera-i-en-praktikplats/
http://naringslivalvdalen.blogspot.com/2015/12/vad-galler-om-du-vill-ta-in-en.html
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Praktik-for-asylsokande.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/11/dag-att-soka-lona-projekt.html
http://naringslivalvdalen.blogspot.se/2016/10/seminarium-om-agarskifte.html


//Frida Torsein